Dzień otwarty
studia II stopnia
Dzień otwarty studia I stopnia
i jednolite magisterskie

30 marca 2023 r.
Dzień Otwarty dla kandydatów
na studia drugiego stopnia

31 marca 2023 r.
Dzień Otwarty dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Program:

30.03.2023 13.00-17.00

31.03.2023 9.30-14.00

 1. Pawilon S, hala wystawiennicza, poziom -1
  • stoiska informacyjne kierunków
  • punkty informacyjne dotyczące: zasad rekrutacji, studiów w języku angielskim, stypendiów, praktyk, staży, wyjazdów zagranicznych, nauki języków obcych, zasobów bibliotecznych, domów studenckie, udogodnień dla studentów z niepełnosprawnościami
 2. Pawilon S, hol, poziom 0
  • stoiska informacyjne organizacji studenckich i kół naukowych
 1. Pawilon S/Pawilon F
  • prezentacje kierunków i specjalności
  • wykłady, warsztaty

Partner wydarzenia

Dzień Otwarty 2022 r.

Do pobrania:

na Dzień Otwarty – Pobierz

na Dzień Otwarty – Pobierz

na Dzień Otwarty – Pobierz

Dnia Otwartego – Pobierz